Khoá học Kế toán Thuế tổng hợp - Lập Báo cáo tài chính - Học Và Thực Hành - RFA - Học Viện Tài Chính Kế Toán Thực Chiến

Khoá học Kế toán Thuế tổng hợp – Lập Báo cáo tài chính

Làm kế toán tổng hợp trong tâm thế chủ động

Chủ động tất cả các phần hành kế toán trong doanh nghiệp từ cơ bản đến chuyên sâu.

Chủ động lên được báo cáo tài chính và báo cáo thuế một cách chuyên nghiệp, bài bản.

Chủ động vận dụng những kiến thức không chỉ còn là lý thuyết, mà hoàn toàn 100% kinh nghiệm làm việc thực tế.

Khóa học kế toán tổng hợp của RFA hướng đến mục đích chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm nghề tốt nhất cho học viên, giúp học viên có cái nhìn đúng về kế toán, cũng như nuôi dưỡng tình yêu và sự thành công với nghề.

Đến với khóa học bạn được sở hữu:

 • Đưó trang bk kiang bkhóthiang bkhókhiang  Doanh nghia hmDoanh ngđDoanh, bài bnghia học bạn
 • Thành tạo nghiệp vụ kế toán các phần hành từ cơ bản đến nâng cao (giá thành, tiền lương, TSCĐ, Thuế, …)
 • Tự tin lập và trình bày BCTC, báo cáo thuế cho các Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau.
 • Có kỹ năng tự kiểm tra, đối chiếu, soát xét số liệu kế toán, BCTC, có khả năng xử lý các tình huống khó về kế toán và Thuế một cách độc lập.
 • Được các chuyên gia về Kế toán, Tài chính đang làm việc tại các Tập đoàn, Công ty đa quốc gia, các công ty Kiểm toán trực tiếp hướng dẫn; tư vấn trong và sau khóa hời 2

 

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Phần 1: Công việc kế toán tại doanh nghiệp mới thành lập, quy trình thu tiền, chi tiền, kế toán vốn bằng tiền

 • Tìm hiểu về các loại hình DN và công tác kế toán trong các loại hình DN
 • Hướng dẫn các công việc kế toán phải làm trong DN mới thành lập (các vấn đề pháp lý cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp, các nghiệp vụ góp vốn, đăng ký lần đầu về thuế, lao động, bảo hiểm,…)
 • Tư vấn cách tổ chức bộ máy kế toán tối ưu trong doanh nghiệp.

Phần 2: Phần hành kế toán Tài sản cố định (TSCĐ), Công cụ dụng cụ (CCDC)

 • Các tình huống thực tế về điều kiện ghi nhận Tài sản cố định, CCDC theo quy định mới nhất.
 • Các quy định hiện hành về trích khấu hao TSCĐ và phân bổ chi phí trả trước, CCDC.
 • Các nghiệp vụ tăng giảm tài sản (mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, thanh lý nhượng bán, đem tài sản đi góp vốn)
 • Các chứng từ kế toán sử dụng và quy trình kế toán TSCĐ, CCDC
 • Hướng dẫn xử lý các tình huống khó tại DN.

Phần 3: Phần hành kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương

 • Tìm hiểu quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (BH, KPCĐ, TNCN), bộ chứng từ kế toán và hạch toán kế toán tương ứng.
 • Quy định mới nhất về lao động, tiền lương, BHXH, TNCN và vận dụng xử lý các tình huống khó tại DN
 • Hướng dẫn thực hành lập bảng lương và lên tờ khai thuế TNCN theo tháng/quý (thực hành trên file excel).

Phần 4: Chu trình kế toán Mua hàng-Giá vốn-HTK

 • Tìm hiểu quy trình kế toán mua hàng (nhập khẩu và nội địa), nhập kho, xuất kho sản xuất, nhập kho thành phẩm và xuất kho bán hàng, bộ chứng từ kế toán sử dụng và hạch toán kế toán tương ứng.

Hướng dẫn tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá trị hàng mua nhập kho.

 • Hướng dẫn tập hợp, phân bổ chi phí và tính giá thành thành phi phí và tí, các phương pháp tính giá thành s và tính giá trị hàng mua nhập khoàng xã hội – …) và đánh giá sháp tính giá thành s và (thđánh giá sháp tính giá t.
 • Vấn đề xây dựng định mức sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất.
 • Lập dự phòng hàng tồn kho.
 • Hướng dẫn xử lý các tình huống khó trong doanh nghiệp.

 

Phần 5: Chu trình kế toán Bán hàng, tiệu thụ thành phẩm và ghi nhận doanh thu

 • Tìm hiểu quy trình kế toán bán hàng, tiêu thụ sản phẩm (nội địa và xuất khẩu), nguyên tắc và thời điểm ghi nhận doanh thu trong các trường hợp đặc biệt như xuất khẩu, khuyến mại kèm điều kiện, trả chậm, trả góp, các khoản giảm trừ doanh thu, bộ chứng từ kế toán bán hàng, tiệu thụ thành phẩm và hạch toán kế toán ghi nhận doanh thu.
 • Các phương pháp tính giá HTK xuất kho (NT-XT, BQGQ, đích danh).
 • Lập dự phòng khoản phải thu khó đòi.

Phần 6: Thuế chuyên sâu cho kế toán trong doanh nghiệp

 

 • Giới thiệu tổng quan về hệ thống Thuế trong doanh nghiệp (thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế NTNN, thuế TTĐB và các sắc thuế khác).
 • Hướng dẫn cách lên bảng kê hóa đơn đầu ra, đầu vào và tờ khai thuế GTGT, cách phân bổ thuế VAT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ trong trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế.
 • Hướng dẫn kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT.
 • Hướng dẫn kê khai các sắc thuế khác (thuế NTNN, thuế TNCN, thuế TNDN …)
 • Hướng dẫn, giải đáp các tình huống khó về Thuế trong DN

Phần 7: Lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Giới thiệu tổng quan về BCTC của doanh nghiệp.
 • Lập và trình bày bảng cân đối kế toán.
 • Lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh.
 • Lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Lập và trình bày thuyết minh báo cáo tài chính.

Phần 8: Hướng dẫn đọc hiểu và phân tích BCTC và nhận diện sai sót trên báo cáo tài chính

 • Nhận diện sai sót trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Phân tích khái quát tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.
 • Phân tích tính thanh khoản của doanh nghiệp.

 

Phần 9: Kế toán các khoản mục đặc biệt trên báo cáo tài chính

 

 • Đầu tư tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết).
 • Tài sản vô hình, tài sản thuê tài chính (bản quyền, quyền sử dụng đất,…)
 • Phát hành cổ phiếu, trái phiếu, công cụ tài chinh khác
 • Thuế TNDN hoãn lại
 • Giới thiệu về báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Phần 10: Kế toán trong trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể, chuyển nhượng vốn

 • Quy trình giải thể, chia tách, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp

Hạch toán kế toán tương ứng và bộ hồ sơ pháp lý đi kèm

 

Các đối tượng tham gia khóa học:

 • Người đi làm đã và đang học nghề kế toán nhưng vẫn chưa làm được kế toán tổng hợp, lên được báo cáo tài chính và báo cáo thuế.
 • Nhà quản lý có nhu cầu học kế toán tổng hợp để quản lý công tác kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.
 • Các đối tượng khác có nhu cầu học kế toán tổng hợp.

Học phí gốc: 4.500.000 đồng /khóa

Học phí ưu đãi: giảm 66% còn 1.500.000 đồng /khóa (chỉ áp dụng cho 100 học viên đầu tiên)

Thời lượng: 12 buổi

Địa điểm học: 

 • Hà Nội: Tầng 5 số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hồ Chí Minh & địa điểm khác: Zoom online 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Bình luận

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Ornamentj

Đăng ký khóa học ngay hôm nay để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Hotline: 0949.588.586

  Họ tên*

  SĐT*

  Email*

  Khóa học*

  Địa điểm*

  Ghi chú